DRONGO talenfestival zet het belang van taal stevig op de kaart

Drongo Talenfestival zet belang van talen stevig op de kaartOp vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober vond in Utrecht het vijfde DRONGO talenfestival plaats. Met duizenden bezoekers en een beurs met ruim 75 exposanten is DRONGO uitgegroeid tot hét evenement waar de brede taalsector zich aan het brede publiek kan tonen. Onder meer de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker brak in haar speech een lans voor het investeren in taal.

 

Platform voor de taalsector

Het DRONGO talenfestival biedt een platform aan de brede taalsector: voor organisaties en medewerkers in voorschoolse educatie, kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs, voor studenten en wetenschappelijk onderzoekers aan universiteiten, maar ook voor tolken, vertalers, expats, tweetalige gezinnen, voor taalbedrijven die middelen ontwikkelen voor bijvoorbeeld international business of voor bedrijven die taalleermiddelen ontwikkelen, voor taalscholen, voor nieuwkomers en taalmaatjes. En voor iedereen die geïnteresseerd is in taal en cultuur. Met duizenden bezoekers en een informatieve interactieve beurs met ruim 75 exposanten was het DRONGO talenfestival niet alleen opnieuw hét talenfestival in Nederland (en Vlaanderen) maar ook hét platform waarop zich de komende jaren steeds meer actoren die voordeel zien in een betere zichtbaarheid zullen melden.


Taal essentieel voor de verbinding tussen mensen

Minister Jet Bussemaker gaf in haar speech aan dat taal van essentieel belang is voor de verbinding tussen mensen. Investeren in taal is volgens de minister belangrijk, niet alleen omdat taal het krachtigste instrument is dat we hebben om een brug te slaan naar de ander, maar ook omdat taal, identiteit en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.


Taalsector moet verantwoordelijkheid nemen

Prof. dr. Beatrice de Graaf, die tijdens een besloten netwerkbijeenkomst voor ruim honderd topfunctionarissen uit de hele taalsector - van (taal)scholen en vertaalbureaus tot senior wetenschappers en beleidsmakers - sprak, riep de taalsector op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en met goede voorstellen voor taalonderzoek de geboden kansen beter te benutten. In Nederland ligt momenteel de Nationale Wetenschapsagenda voor, een investeringsplan waarmee de regering de positie van het Nederlands wetenschappelijk onderzoek wil versterken. De Nationale Wetenschapsagenda wordt in opdracht van de regering opgesteld door de zogenaamde Kenniscoalitie, een coalitie van werkgeversorganisaties en kennisinstellingen. De overheid is voornemens fors in onderzoek te investeren, er wordt gesproken over een miljard euro. Het is de bedoeling dat de agenda eens in de zeven jaar wordt vernieuwd. De Nederlandse regering wil middelen en energie gerichter inzetten, met meer oog voor wetenschappelijke sterktes, maatschappelijke vraagstukken en economische kansen.


Wat metaforen en framing doen met kiezers ...

Een van de opvallendste sprekers op het DRONGO Talenfestival dit jaar was dr. Lera Boroditsky van de Universiteit van San Diego. Zij presenteerde de resultaten van wereldwijd onderzoek naar de relatie tussen taal en denken. Daaruit blijkt onder andere dat metaforen een groot effect hebben op hoe mensen denken over maatschappelijk relevante onderwerpen. Expliciete voorbeelden uit de campagnes van Donald Trump en Hillary Clinton voor de presidentsverkiezingen in de VS illustreerden wat framing doet met kiezers in het politieke debat.

 

Meer info: www.drongofestival.nl

 

Aanvullende gegevens