Naamkundesymposium over Zeeuwse familienamen

Naamkundesymposium Zeeuwse familienamenIn het Zeeuwse Sluis vindt op zaterdag 18 maart 2017 een symposium over Zeeuwse familienamen plaats. De sprekers zijn geen lokale volksetymologen maar gereputeerde naamkundigen. Een gelegenheidje dus voor wie serieus kennis wil maken met (het kruim van) de naamkunde.

Historische taalkunde: nieuw handboek, feest in de rederijkerskamer, nascholing voor leerkrachten

Basisboek Historische taalkundeBij uitgeverij kleine Uil (Groningen) is het 'Basisboek Historische taalkunde' verschenen. Het is van de hand van Nanne Streekstra en Henk Bloemhoff en met medewerking van Ronny Keulen en Arjen Versloot tot stand gekomen. Het boek is bedoeld als naslagwerk voor studenten neerlandistiek en iedereen die historische taalkunde en processen van taalverandering boeiend vindt. En verder ook: Feest in de rederijkerskamer. Van perkament tot PowerPoint.

Nieuw boek over wat taal allemaal is

Taal, nieuw boek van Sterre Leufkens over wat taal allemaal isTaal. Zo heet het boek van taalwetenschapper Sterre Leufkens dat bij Amsterdam University Press (AUP) is verschenen. Dit boek gaat over wat taal allemaal is en wat er allemaal mee gedaan kan worden. Geen academisch traktaat, maar een prettig lezende en goed onderbouwde wetenschappelijke introductie voor een breder publiek.

Rechts is waar de duim links staat

Rechts is waar de duim links staatBij uitgeverij Pelckmans (Kalmthout) is 'Rechts is waar de duim links staat' van José Vandekerckhove verschenen. Een boek over taal en taalkunde, zo onbevangen en simpel geschreven dat iedereen mee kan. Een mooi staaltje wetenschapspopularisering.

Pijnlijk herkenbaar: de 1500 beste taalclichés

Dat hoor je mij niet zeggen!Bij uitgeverij Thomas Rap (Amsterdam) is onlangs 'Dat hoor je mij niet zeggen!' van Pepijn Hendriks en Wouter van Wingerden verschenen. Het boek is een selectie van 1500 sprekende taalclichés uit een nog veel grotere verzameling van 5000 clichés die de auteurs de voorbije dertien jaar hebben opgeschreven.

Waarom heten we zoals we heten? (boek)

Waarom heten we zoals we heten?Bij uitgeverij Podium (Amsterdam) is het boek Wie noemt zijn kind nou Chardonnay? Waarom we heten zoals we heten van Maarten van der Meer verschenen. Een ontdekkingstocht langs de verschillende aspecten van de voornaamgeving.

Waarom zijn er zesduizend verschillende talen? (boek)

De binnenplaats van BabelBij uitgeverij Atlas Contact (Amsterdam) is het boek “De binnenplaats van Babel” van Salomon Kroonenberg verschenen. In dit boek doet de auteur verslag van zijn zoektocht naar de oorsprong van onze veeltaligheid. De ondertitel luidt: “Het raadsel van de spraakverwarring”.

Al 700 handtekeningen onder petitie voor meer wetenschapspopularisering

Petitie vraagt meer aandacht en waardering voor wetenschapspopularisering"Handboeken taal worden geschreven door amateurs en staan vol onzin, omdat het meewerken aan handboeken geen 'punten' oplevert voor academici."

Zo opende prof. dr. Filip Devos van de Universiteit Gent onlangs het debat over wetenschapspopularisering. Er is dringend meer aandacht en waardering voor popularisering nodig, aldus Filip Devos, want de gevolgen van de stiefmoederlijke behandeling zijn verstrekkend. Dat resultaten uit wetenschappelijk onderzoek niet meer vertaald geraken in leesbare handboeken voor het onderwijs is een ernstig probleem. Daar moeten parlement en academische overheden zich (samen) over bezinnen. Om iets aan de situatie te veranderen start Filip Devos een petitie. De Taalsector steunt deze petitie voor meer aandacht en waardering voor wetenschapspopularisering en nodigt iedereen met een taalberoep uit om ze te ondertekenen. Want wat is er aan de hand?

Vergeet dialect versus standaardtaal (en andere rigide tweedelingen)

Rethinking dichotomies in language acquisition researchSpreken uw kinderen op de speelplaats dialect of standaardtaal? Groeien ze eentalig of tweetalig op? Maakt u een duidelijk onderscheid tussen hun eerste en hun tweede taal?

In Maastricht komen op vrijdag 5 juni 2015 taalonderzoekers bijeen om kritisch na te denken over de vraag of zulke rigide tweedelingen de zaken nog wel correct voorstellen.

Een sprinter is een stoptrein zonder wc: recensie

Een sprinter is een stoptrein zonder wcBij Amsterdam University Press is het boek 'Een sprinter is een stoptrein zonder wc' van Ronny Boogaart verschenen. De ondertitel luidt: 'de sturende kracht van taal'.
Met dit boek wil de auteur de lezer ervan bewust maken dat taalgebruik altijd sturend is. Taal stuurt. Altijd. 'Meestal ben je je er niet van bewust dat je stuurt, of dat je wordt gestuurd. Sturen kan in kleine dingen zitten, zoals in de volgorde van de woorden, in een onopvallend woord of in een subtiel verschil. Soms is de sturing helemaal impliciet.'

Luk Vanrespaille las dit boek over taal, dat gaat over het verschil tussen wat mensen zeggen en wat ze bedoelen, over de effecten die hun woorden - soms bedoeld, soms onbedoeld - hebben op lezers en luisteraars, en vooral ook over wat mensen niet zeggen. En hij schreef er deze recensie over.

Aanvullende gegevens