“Weg met deze ouderwets romantische opvatting over taalonderwijs!”

IntercomprehensieGent, 10 augustus 2017, Irina-Maria Roşca en Salvatore Mauro - Oei, u bent niet met een talenknobbel geboren? Toch zult u op de schoolbanken Frans en Engels en als het een beetje tegenvalt ook Duits leren.

U moet en zult deze talen leren lezen, leren verstaan en ook leren schrijven en leren spreken. Vooral dat laatste zal u bloed, zweet en tranen kosten.

En weet u wat? Hoe goed u met uw beperkt talent ook zult worden, nooit zult u de taal écht beheersen op het niveau dat u de ziel van de taal zult doorgronden, laat staan de ziel van de mensen en de cultuur achter de taal. Zonde van al de tijd en de moeite eigenlijk.

U hebt uw lot te danken aan een ouderwets romantische opvatting over taal waarvan u zich terecht afvraagt hoe zij in deze snel evoluerende en globaliserende informatiemaatschappij nog kan bestaan. Als u en ik elkaars taal goed kunnen verstaan, waarom moeten wij elkaars taal dan ook nog kunnen spreken eigenlijk?

U hebt gelijk: tijdverspilling. Gelukkig zijn er alternatieven: luistertaal of intercomprehensie bijvoorbeeld. Ja, we moeten nog een nieuwe, coole, catchy term verzinnen, maar het goede nieuws is dat u er al helemaal voor gewonnen bent. En, zo blijkt uit ons experiment in de straten van Gent, u bent niet alleen.

Talen studeren oké, maar een dode taal?

Latijn iets voor jou?Latijn en Grieks zijn dode talen. Maar de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (VLOT vzw) is springlevend.

De vereniging heeft een nieuwe folder uit die aan scholieren van het zesde leerjaar basisonderwijs in eenvoudige taal uitlegt wat er van het vak Latijn precies mag worden verwacht. Latijn: iets voor jou?

De heilzame effecten van een goede taalvakantie

Over de heilzame effecten van een goede taalvakantieGent, 21 april 2017, Michelle Vyaene - Steeds meer kinderen en jongeren trekken op taalvakantie, doen mee aan een klasuitwisseling of gaan op Erasmus. Hun taalvaardigheid wordt er beter van. Het tegenovergestelde zou pijnlijk zijn.

Maar zijn er naast de talige baten nog andere positieve effecten? Michelle Vyaene zocht het tijdens haar stage bij De Taalsector helemaal uit.

En wat blijkt? We zien nog minstens drie wezenlijke positieve effecten. Een kind dat op taalkamp is geweest, komt met meer leermotivatie naar huis en is sociaal actiever én zelfredzamer geworden.

“Een goed taalkamp biedt meer dan alleen taaltraining.” Dat zegt Michelle op grond van een bevraging van 150 kinderen, ouders en monitoren.

Welkom aan boord van uw taalcruise

Languages & Travel biedt taalcruise naar de Britse eilanden en Ierland aan.Na CLIP Taalvakanties (Leuven) organiseert nu ook taalreisorganisator Languages & Travel (Brussel) een taalcruise voor jongeren.

EF Education First neemt taalreisdrempels weg met beurs

Go International taalreizenbeursEF Education First, marktleider in taalreizen, organiseerde op zaterdag 11 maart 2017 voor het vierde jaar op rij de taalreizenbeurs 'Go International' in Brussel. Doel van de beurs is jongeren en hun ouders wegwijs te maken in het aanbod van taalcursussen, taalstudies, taalstages en vrijwilligerswerk in het buitenland. Tijdens de beurs verzorgden EF en enkele gelieerde exposanten diverse seminaries, workshops en taaltests.

Europees kwaliteitslabel voor interuniversitaire taaltest

ALTE Q-Mark voor ITNADe Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) heeft het zogenaamde Q-Mark behaald. Q-Mark is het kwaliteitslabel van ALTE, de Europese federatie van taaltestcentra (Association of Language Testers in Europe). Krijgt het Vlaamse ITNA-taalcertificaat hiermee internationale uitstraling?

Taaldag voor leraren Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans (4/2, A'pen)

CNO UAntwerpen TaaldagDe secties moderne talen van het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) van de Universiteit Antwerpen richten jaarlijks een Taaldag in voor leraren Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans in het secundair en het volwassenenonderwijs. Vorig jaar kwamen er 265 taaldocenten naar de Taaldag. Het programma van de taaldag laat jaar na jaar zien welke thema's er onder taaldocenten echt leven op het gebied van didactiek en taalonderwijs; de workshops die samen het geheel van de Taaldag vormen, worden immers voornamelijk geanimeerd door taaldocenten die hun beste ideeën en ervaringen komen delen. Een greep uit het programma van de Taaldag 2017 op zaterdag 4 februari in Antwerpen.

Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs (ELIT)

Europees TalenlabelDe Europese Commissie wil het vreemdetalenonderwijs in haar lidstaten stimuleren. Dat doet ze sinds 1998 onder meer met de jaarlijkse uitreiking van het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs (ELIT), ook het Europees Talenlabel genoemd. Dit jaar is het thema van de ELIT-wedstrijd 'Meertalige scholen en klassen: taaldiversiteit omarmen'.

Waardeert uw school taaldiversiteit en interculturele dialoog en stimuleert ze meertaligheid? Benut uw school taaldiversiteit als een hulpmiddel bij het leren van talen? Krijgt u van uw school specifieke opleiding en bijkomende ondersteuning bij het lesgeven aan leerlingen die thuis een andere taal spreken dan op school? Ja? Dan verdient uw school misschien wel een nominatie voor het ELIT-label.

Internationale conferentie over TPR Storytelling

Internationale TPRS-conferentieTPR Storytelling of kortweg TPRS is een methode om een vreemde taal te leren. Veel lezen en zeer interactief vertellen zijn in deze methode de sleutelwoorden. TPRS staat voor Teaching Proficiency through Reading and Storytelling.

De Nederlandse stichting TPRS Platform organiseert op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober 2016 in Amersfoort een internationale conferentie over TPRS.

Laat die r maar rrrrrrollen!

Uitspraaklessen en stemgebruik in het vreemdetalenonderwijsVoor taaldocenten Engels, Frans, NT2 en iedere andere geïnteresseerde taaldocent heeft het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) van de Universiteit Gent op woensdag 20 april 2016 een nascholingsatelier "Uitspraaklessen en stemgebruik in vreemdetalenonderwijs".

Aanvullende gegevens