MEERtaligheid dan OOIT in Brussel

Meertaligheid dan ooit in BrusselIn Brussel spreekt minder dan de helft van de jongeren thuis Frans of Nederlands. Tien procent van de Brusselse bevolking kent geen Nederlands, Frans of Engels. Dat creëert mogelijkheden, maar roept ook vragen op. MEERtaligheid dan OOIT is een tijdschrift, een lezing en een debat over de toenemende veeltaligheid op 22 april 2017 in Brussel.

Meertaligheid als complexe realiteit op school (studiedag)

Meertaligheid als realiteit op schoolMeertaligheid op school, het is een complexe realiteit. Wat betekent dat voor leerlingen? Wat betekent dat voor leerkrachten en schoolleiders? Hoe gaan scholen daarmee om? Het Vlaams departement Onderwijs en Vorming gaf Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel (VUB) de opdracht om het eens grondig te onderzoeken. De resultaten van het onderzoek worden voorgesteld op een studiedag in Gent op woensdag 19 oktober 2016.

Vrije Universiteit Brussel wordt meertalige universiteit

VUB wordt meertalige universiteit'De Vrije Universiteit Brussel rekruteert nadrukkelijk en graag in de meest diverse stad van het land. Een zeer groot deel van onze studenten komt uit gezinnen waar Nederlands niet eens de voertaal is. Sterk Nederlandstalig ingebed, maar internationaal en meertalig gericht, moeten we zonder meer ons VUB-DNA kunnen versterken. We zetten de komende jaren crescendo in op onze stedelijke context.'

Dat zei de nieuwe rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), professor Caroline Pauwels vorige week tijdens haar maidenspeech naar aanleiding van de opening van het academisch jaar.

Communicatie met anderstalige klanten in de dienstverlening: Brussel als casestudie

anderstalige klanten in de dienstverlening in BrusselHet Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal vzw organiseert op donderdag 13 oktober 2016 samen met Vrije Universiteit Brussel een studiedag over communicatie met anderstalige klanten in de dienstverleningssector in Brussel.

Drongo Talenfestival toont taalsector aan breed publiek

Drongo Talenfestival 2016Op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober 2016 heeft in de Jaarbeurs in Utrecht het Drongo Talenfestival plaats.

Drongo bestaat in 2016 vijf jaar. Van een woensdagmiddag in de Amsterdamse bibliotheek is het festival gegroeid naar twee volle dagen in de Jaarbeurs in Utrecht. Van een vrolijke middag over meertaligheid naar een agendastellend evenement over het belang van taal. Hét talenfestival in het Nederlandse taalgebied. Nog anders gezegd, een place to be voor iedereen die interesse heeft in taal en, dit jaar nog nadrukkelijker, voor iedereen die werkt in de taalsector.

Waarom is 21 februari Internationale dag van de moedertaal?

Internationale dag van de moedertaal, 21 februariToen in 1947 de staat Pakistan werd gesticht, had een ruime meerderheid van de ongeveer 70 miljoen inwoners Bengaals als moedertaal. Maar de enige officiële taal van het nieuwe Pakistan werd het Urdu. Dat besliste de politieke elite. Zij sprak Urdu, de belangrijkste taal in het westen van het nieuwe land. (Het westen heette toen West-Pakistan en is nu Pakistan.)

In het oosten van het nieuwe land (toen Oost-Bengalen en vanaf 1956 Oost-Pakistan genoemd), waar Bengaals de belangrijkste taal was, brak fel protest uit tegen deze taalbeslissing. Op de universiteit van Dhaka (nu de hoofdstad van Bangladesh) organiseerden de studenten al vanaf 1948 betogingen, maar die leverden niet veel op. Begin 1952 laaide het protest op de universiteit opnieuw op en opende de politie het vuur op de betogers. Op 21 februari vielen er verschillende doden.

Lokale besturen vragen meer sociaal tolken en NT2-aanbod

Lokale besturen klagen over tekort aan sociaal tolken en NT2-aanbodVier op de vijf Vlaamse steden, gemeenten en OCMW's doen inspanningen om vluchtelingen en erkende asielzoekers al vanaf de eerste opvangdag te integreren. Ze botsen daarbij echter op obstakels. Naast een tekort aan betaalbare huurwoningen en psychologische ondersteuning is er ook een tekort aan sociaal tolken. Dat blijkt uit een recente bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) bij gemeenten en OCMW's.

Taalwisselwerkingen tussen Brussel en ommeland (studiedag)

Studiedag over taalwisselwerkingen tussen Brussel en omliggende gemeentenWelke wisselwerkingen zijn er tussen Brussel en omliggende gemeenten op het vlak van taalgebruik, taalattitudes, taalbeleving en taal- en integratiebeleid? Hoe intens, bijzonder en complex zijn deze wisselwerkingen? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er op dit vlak tussen stad en ommeland?

Centrum voor Taal en Onderwijs heeft uitgebreid vormingsaanbod

Vormingsaanbod CTO KU LeuvenHet Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven heeft ook dit schooljaar een uitgebreid vormingsaanbod voor NT2-docenten en voor leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs.

Nederlands-Arabische voorleesboekjes voor Syrische kinderen

Nederlands-Arabische voorleesboekjes voor Syrische kinderenUpdate: Dankzij de steun van een vijftigtal mensen zijn al 1000 Nederlands-Arabische nik-nakboekjes uitgedeeld in de centra van Fedasil en via het Rode Kruis.

'Zou het niet geweldig zijn als we een oplage van 600 nik-nakboekjes kunnen laten drukken om uit te delen aan de Syrische kinderen en hun ouders die in ons land zijn aangekomen? Zodat ze zich weer even kunnen ontspannen, een warm gezinsmoment beleven?'

Dat is wat Chris Sterkens voorstelt. Zij is de coördinator van vzw Herkes (Zoersel), de vzw achter de meertalige voorleesboekjes van nik-nak.

Aanvullende gegevens