Word lid van De Taalsector: formules


250
- Een individueel lidmaatschap heb je voor 250 euro (excl. btw) per jaar. 

125+ - Een Multi Lidmaatschap is mogelijk vanaf 125 euro (excl. btw) per jaar.

450 - Een organisatielidmaatschap komt op 450 euro (excl. btw) per jaar.

 

Woordje uitleg bij de verschillende formules

De basis van een lidmaatschap bij De Taalsector is eenvoudig:

 

Drie lidmaatschapsformules bij De Taalsector

1) Organisatielidmaatschap

Met een organisatielidmaatschap geniet iedereen in jouw organisatie alle voordelen van het lidmaatschap.
Sommige activiteiten van De Taalsector zijn gratis voor leden van De Taalsector. Met een organisatielidmaatschap kun je tot vier medewerkers van je organisatie gratis laten deelnemen. Dat kunnen voor elke activiteit weer andere mensen zijn; de voordelen in het organisatielidmaatschap zijn overdraagbaar. Leden met een organisatielidmaatschap genieten een korting van 50% op het normale tarief voor vacatureplaatsingen.

2) Individueel lidmaatschap

Een individueel lidmaatschap is op naam van één persoon; toegang tot activiteiten die gratis zijn voor leden van De Taalsector is bij een individueel lidmaatschap niet overdraagbaar.

3) Multi Lidmaatschap

Wat?
Een Multi Lidmaatschap is een individueel lidmaatschap voor wie van meer dan één professionele vereniging in de brede taalsector lid wil zijn, wat we bij De Taalsector sterk aanmoedigen.

De Taalsector ziet de taalsector als een breed en open ecosysteem, waarin taalprofessionals in meer dan honderd taalberoepen waarde creëren met taal. In veel hoeken en uithoeken van de sector verenigen professionals zich rond een taal, een beroep, een vak. Ze doen dat in netwerken, verenigingen, groepen, platformen en clubs allerhande. Goed georganiseerde verbanden waar geëngageerde leden zich permanent kunnen ontwikkelen in taal, beroep of vak zijn een grote meerwaarde voor de taalsector. 

Waarom?
Terwijl de meeste verbanden inzetten op professionele verdieping binnen een beroep of vak of taal, nodigt De Taalsector vooral uit om breed te kijken, over het muurtje van je beroep, vak, taal of segment in de taalsector en om inspiratie te halen bij andere taalprofessionals en taalondernemers die ook waarde creëren met taaldiensten. 

Hoe?
De Taalsector moedigt leden aan om zowel in de breedte als in de diepte te connecteren en aansluiting te zoeken bij meer dan één professioneel netwerk. Om die aanmoediging concreet te maken is er het Multi Lidmaatschap. Individuele leden die een betaald lidmaatschap nemen bij een vak- of beroepsvereniging in de taalsector, krijgen de ledenbijdrage(n) die ze elders betalen bij ons terugbetaald in de vorm van een korting op het lidmaatschap bij De Taalsector tot 125 euro (excl. btw).

Twee voorbeeldjes
Ben je als taalprofessional lid zowel van De Taalsector (250 euro) als van Profff (25 euro), dan ben je lid bij De Taalsector voor 225 euro per jaar (excl. btw).
Ben je als taalprofessional lid zowel van De Taalsector (250 euro) als van tekom Europe (130 euro), dan ben je lid bij De Taalsector voor 125 euro per jaar (excl. btw).


Nog dit: het Multi Lidmaatschap heeft enkel betrekking op 'clubs' die professionals bijeenbrengen rond professionele thema's, niet voor verenigingen van taalliefhebbers. Plaats, taal, beroep of vak zijn verder niet van belang.

Kom binnen in de bruisende wereld van De Taalsector.

Een lidmaatschap kan het hele jaar door starten, jij beslist wanneer.

Regel nu je lidmaatschap via dit online aanmeldformulier

 

 

Aanvullende gegevens