Erkende opleidingen beëdigd vertalen en beëdigd tolken in Gent

Permanente vormingen beëdigd vertalen en tolkenTaalprofessionals die als beëdigd vertaler of beëdigd tolk willen werken of blijven werken, zullen binnen afzienbare tijd een bewijs van juridische kennis moeten kunnen voorleggen.

De Federale Overheidsdienst Justitie heeft intussen twee opleidingen aan de Universiteit Gent erkend waarmee je dat bewijs van juridische kennis kunt halen: een opleiding beëdigd tolken en een opleiding beëdigd vertalen. De opleidingen starten in december.

 

Wie als beëdigd vertaler of tolk wil werken, moet onder meer zijn juridische kennis bewijzen. Dat spraken België en de andere EU-lidstaten in 2010 al met elkaar af in de richtlijn 2010/64. Die moest eind 2013 in nationale wetgeving zijn omgezet, maar in België nemen de omzetting en de uitvoering van de wetgeving meer tijd in beslag.

Beëdigd vertalers en beëdigd tolken moeten naar behoren geschoold zijn en ze moeten zich ook permanent bijscholen. Zonder bewijs van permanente vorming zal een permanente opname in het nationaal register van gerechtstolken en -vertalers niet mogelijk zijn.

Intussen maakt de markt zich klaar om in te spelen op de verplichte permanente vorming. De Universiteit Gent bood begin dit jaar al een 'permanente vorming' beëdigd tolken aan en heeft nu ook een 'permanente vorming' beëdigd vertalen. Beide opleidingen zijn erkend door de FOD Justitie.

Beide opleidingen omvatten modules rond de gerechtelijke organisatie, burgerlijk en strafrecht, en deontologie. De opleiding beëdigd tolken gaat ook in op de interactie binnen politie- en gerechtscontexten, in de opleiding beëdigd vertalen komen tekstsoorten binnen verschillende juridische contexten aan bod. Daarnaast omvatten beide opleidingen een uitgebreide oefenmodule om ook praktische kennis te verwerven over juridische teksten en hun vertalingen (voor beëdigd vertalers) en stages bij politie en in gerechtscontexten (voor beëdigd tolken).

Voor vertalers die al actief zijn als beëdigd vertaler heeft UGent twee gespecialiseerde modules over jeugdrecht en asielrecht. Voor actieve beëdigd tolken biedt de opleiding naast de modules over jeugdrecht en asielrecht ook nog modules over taptolken, en over video- en afstandstolken.

Kandidaat-deelnemers moeten een universitair of hogeronderwijsdiploma hebben of relevante beroepservaring kunnen bewijzen.

Inschrijven voor de opleiding beëdigd vertalen kan tot en met 19 november 2018. Inschrijven voor de opleiding beëdigd tolken kan nog tot en met 22 oktober.

De opleidingen lopen van december 2018 tot mei 2019: de lessen worden 's avonds georganiseerd in Gent. De oefeningen gebeuren via afstandsonderwijs.

Deelnemers die slagen voor de theoretische en de praktische opleidingsonderdelen, kunnen het certificaat ‘Beëdigd Vertalen’ of 'Beëdigd tolken' halen. Het certificaat Beëdigd Vertalen wordt in 2018-2019 georganiseerd voor Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks.

 

Meer info: http://www.vtc.ugent.be/navormingtolken

Meer info: http://www.vtc.ugent.be/navormingvertalen

 

Aanvullende gegevens