Het DNA van de taalsector / De Taalsector

Het DNA van de taalsector / De Taalsector
Inhoud

1. Wat is taal?
2. Wat is de taalsector?
3. Wie werkt er in de taalsector?
4. Wat doen en maken ze in de taalsector?
5. Hoeveel economische waarde creëert de taalsector?
6. Wat is de gedeelde visie op taal in de taalsector?
7. Wat is de collectieve ambitie van de taalsector?
8. Wie zijn de voornaamste stakeholders van de taalsector?
9. Wat is de rol van De Taalsector in de taalsector?

 

Download het visiedocument "Het DNA van de taalsector / De Taalsector" (pdf)

 

Aanvullende gegevens