Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten

Bij Amsterdam University Press is deel 1 verschenen van de 'Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten' (SAND). Deze atlas beschrijft de variatie in zinsbouw in het gesproken Nederlands in Nederland en België. Het eerste deel van de syntactische atlas bevat 200 kleurenkaarten waarop de geografische verspreiding van meer dan 100 syntactische variabelen zichtbaar wordt.

Lees meer...

Aanvullende gegevens