Laatste deel prestigieuze dialectatlassen verschenen

Laatste deel prestigieuze dialectatlassen verschenenBij Amsterdam University Press is het tweede en laatste deel verschenen van de Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND) en van de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND). SAND en MAND vormen met de al eerder verschenen driedelige Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (FAND) een uniek drieluik van dialectatlassen. Voor geen enkel ander taalgebied in de wereld bestaat een dergelijke systematische, uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van grammaticale variatie en de geografische verspreiding ervan.

Lees meer...

Aanvullende gegevens