“Het Gentse Dialekt. Klank- en Vormleer”


“Het Gentse Dialekt. Klank- en Vormleer”De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) in Gent heeft het proefschrift uitgegeven waarop de Gentenaar Jan Oscar De Gruyter in 1907 promoveerde tot doctor in de Germaanse filologie. Zijn proefschrift over de klank- en vormleer van het Gentse dialect is niet eerder uitgegeven. De studie biedt een grondige kijk op het Gents van 100 jaar geleden.

Lees meer...

Aanvullende gegevens