De vorming van regiolecten in Vlaanderen en Nederland

Vrijdag 20 november heeft in Gent een workshop plaats over de vorming van regiolecten in het Nederlandse taalgebied. Zoals dat ook in andere taalgebieden in Europe het geval is, zijn de traditionele dialecten in het Nederlandse taalgebied aan het evolueren tot regiolecten. Op die evolutie naar regiolecten - regiolectisering genaamd - zijn tal van factoren van invloed. Ze zijn zowel taalkundig als sociologisch van aard. Zo is de dialectspreker niet alleen geografisch maar ook sociaal mobieler geworden en zijn de attitudes tegenover dialect en standaardtaal geëvolueerd.

Lees meer...

Aanvullende gegevens