De wondere grenzen van dialectgebieden en streektalen (13 okt 2017, Amsterdam)

Streektaalconferentie 2017Waar begint en eindigt een dialectgebied? Wanneer kunnen we van een streektaal spreken?

Nog anders: welke criteria bestaan er om van een dialectgebied of een streektaal te kunnen spreken? Dat is de centrale vraag op de jaarlijkse Streektaalconferentie, die dit jaar op vrijdag 13 oktober in Amsterdam plaatsvindt. De titel van de conferentie luidt: "De wondere wereld van de streektaalgrenzen".

Lees meer...

Aanvullende gegevens