Nieuwe aflevering Woordenboek van de Vlaamse Dialecten: School en Kinderspelen

Vandaag is in het Zeeuwse Zaamslag (Terneuzen) de aflevering 'School en Kinderspelen' van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD) voorgesteld. De redactie van deze aflevering is van Tineke De Pauw, Matthias Lefebvre en Jacques Van Keymeulen (Universiteit Gent). Het is de zesde aflevering in het deel algemene woordenschat. Het WVD bestaat uit drie delen. De eerste twee delen gaan over landbouwwoordenschat en niet-agrarische vaktalen en zijn al klaar.

Lees meer...

Aanvullende gegevens