Lieven Scheire wint Wablieft-prijs 2018

Wablieft-prijsGisteren werd in Mechelen voor een publiek van 120 gasten de Wablieft-prijs voor duidelijke taal uitgereikt.

Tv- en radiomaker Lieven Scheire won de prijs, omdat hij er met zijn heldere taal in slaagt wetenschap voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk te maken.

Lieven Scheire haalde het van een project voor heldere en toegankelijke communicatie bij justitie en van alle leerkrachten die heldere taal gebruiken in de klas.

 


"Leerkrachten met heldere taal zijn van goudwaarde"

Lieven Scheire kon de prijs door omstandigheden niet zelf in ontvangst nemen. In zijn aanvaardingsspeech, die in een korte videoboodschap was verpakt, sprak hij niet over zijn eigen werk en taalgebruik, maar brak hij een lans voor alle leerkrachten die heldere taal gebruiken.

Lieven Scheire: "Leerkrachten die heldere taal gebruiken in de klas zijn van goudwaarde. Alleen met de juiste taal kun je als leerkracht jonge mensen begeesteren. Dat is cruciaal, want het is op de schoolbanken dat zoveel jonge mensen hun passies en interesses meekrijgen, die ze later tot volle bloei zullen brengen. Om die passies los te krijgen is het essentieel dat je als leerkracht de juiste, heldere taal gebruikt."


Wablieft-prijs?

De Wablieft-prijs bekroont ieder jaar mensen of projecten die zich onderscheiden door hun helder taalgebruik en daarmee informatie voor iedereen toegankelijk maken.

In het recente verleden ging de prijs naar VRT-journalist Chris De Nijs, weervrouw Jill Peeters, radiomaker Jan Hautekiet en auteur Ann De Craemer (samen de bezielers van de onovertroffen Heerlijk Helder-campagne). De Wablieft-prijs wordt al sinds 1997 uitgereikt. Weerman Frank Deboosere was destijds de eerste winnaar.


Wablieft?

De Wablieft-prijs is een initiatief van Wablieft, Centrum voor Duidelijke Taal (Mechelen). Wablieft is een onderdeel van het Vocvo, het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs.

Wablieft is nog steeds vooral bekend om zijn weekkrant in duidelijke taal. Er zijn ook Wablieft-boeken en een steeds groeiende dienst Wablieft-tekstadvies, met een uitgebreid aanbod aan trainingen, begeleiding en herschrijven.


1 op de 7 volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd

Een op de vijf Vlamingen heeft moeilijkheden om teksten te lezen. Een op de vier Vlamingen haakt af als lezen iets meer moeite kost.

Een op de zeven Vlamingen is laaggeletterd. Zij hebben problemen met teksten lezen op papier en op websites, waardoor ze niet op een normale manier mee kunnen in de samenleving. Uit het meest recente OESO-onderzoek blijkt niet dat de laaggeletterdheid in Vlaanderen afneemt.


Klare taal in Mechelen

De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, feliciteerde Wablieft in zijn gelegenheidstoespraak: "Jullie doen schitterend werk, jullie dichten de kloof tussen de overheid en de mensen, jullie zorgen ervoor dat ook mensen met een lage geletterdheid mee kunnen in de samenleving."

Daarna sprak hij kort over het taalactieplan van de stad. "In Mechelen worden 69 talen gesproken, de helft van de kinderen wordt geboren in een gezin waar een andere taal dan Nederlands wordt gesproken. Nederlands is de natuurlijke taal waarmee iedereen met iedereen kan communiceren in deze stad. Daarom zetten we hard in op de begeleiding van iedereen die Nederlands leert, maar we vinden het ook belangrijk dat de stad en de ambtenaren in een toegankelijke, voor iedereen verstaanbare taal praten. Dat lukt met vallen en opstaan, want af en toe krijg ik nog een brief of een folder te zien die ik zelf niet goed versta. Toegankelijke taal gebruiken is een werk van elke dag, we vervallen gemakkelijk in een technische taal die maar een kleine groep mensen kan verstaan."


Project Kruid

Dit jaar waren er drie kandidaten voor de Wablieft-prijs. Naast winnaar Lieven Scheire waren ook alle lesgevers in klare taal kandidaat en een project van de Hoge Raad voor de Justitie, dat justitie helderder en toegankelijker moet doen communiceren: project Kruid.

Veel mensen begrijpen de taal van advocaten of rechters niet. In de meest recente justitiebarometer (2014), een grootschalige enquête die peilt naar het vertrouwen van de burger in justitie, laat 61% van de respondenten met een mening weten dat ze de juridische taal onvoldoende duidelijk vinden. Uit een online bevraging in 2016 blijkt dat de juridische professionals van dezelfde mening zijn: 69% van de advocaten en bedrijfsjuristen en 66% van de magistraten vinden de juridische taal onduidelijk.

Dat betekent niet dat er geen inspanningen worden geleverd om de rechtstaal toegankelijker te maken. Maar het moet en kan beter, vindt de Hoge Raad voor de Justitie. Daarom lanceerde de Raad begin dit jaar een actieplan met aanbevelingen voor alle juridische professionals: project Kruid. "Breng het gerecht op smaak met een toegankelijke taal" luidt de baseline van het project.

Voor de Raad is toegankelijke taal gebruiken niet alleen nodig om het vertrouwen van de rechtzoekende in justitie te verhogen, maar is het ook een kwestie van beroepseer. "Iemand met beroepseer en professionaliteit zorgt ervoor dat de rechtzoekende verstaat wat er gebeurt. Zijn vertrouwen in justitie zal erdoor verhogen."

Project Kruid is ook in het Frans en het Engels beschikbaar. Projet épices ("Le langage clair au menu du judiciaire") en Project flavour ("Clear language on the agenda of the judicial system").


Meer info: http://www.wablieft.be/

Meer info: http://wablieft.be/wablieft-prijs

Meer info: http://www.hrj.be/nl/content/persbericht-heel-justitie-moet-begrijpelijker-spreken-en-schrijven

 

 

 

Aanvullende gegevens