Korte berichten van 22 december 2015

Tolk- en Vertaalcongres 2016
BELTA Day 2016
"Mijn ambitie: wezenlijk iets veranderen"
The Value of Language II (markt & conferentie)
Infodag sociaal tolken (Gent)
Ronde Tafel over de status van de taalberoepen in Europa
Tijdschriftenattendering artikelen Nederlands & NT2

Aanvullende gegevens