Words and other wonders

Bij de Duitse uitgeverij de Gruyter is het boek 'Words and Other Wonders' verschenen, van de hand van Dirk Geeraerts.  Ondertitel: Papers on Lexical and Semantic Topics. Het gaat om zeventien papers van Dirk Geeraerts die eerder al zijn gepubliceerd maar die in boekvorm gebundeld een goed overzicht geven van zijn onderzoeksbijdrage aan de cognitieve lexicologie en de lexicale semantiek.

Lees meer...

Aanvullende gegevens