Gelijke behandeling Belgisch-Nederlands en Nederlands-Nederlands in nieuwe Prisma

Gelijke behandeling Belgisch-Nederlands en Nederlands-Nederlands in nieuwe PrismaDe derde editie van het Prisma Handwoordenboek Nederlands geeft bij 8000 woorden aan of het woord in Nederland dan wel in België gebruikelijk is en welke alternatieven er zijn. Dat is een primeur.


De samenstellers van het Prisma Handwoordenboek Nederlands hebben op een totaal van 70.000 woorden en uitdrukkingen er ongeveer 3500 gevonden die alleen in België gebruikt worden. Voor Nederland zijn dat er circa 4500.

Tot nu toe is de nationale variatie in het Nederlands in de woordenboeken vrij eenzijdig in beeld gebracht. De meeste woordenboeken geven wel in zekere mate aan welke woorden en uitdrukkingen alleen door Belgen worden gebruikt, maar niet welke woorden alleen door Nederlanders worden gebruikt.

De derde editie van het Prisma Handwoordenboek Nederlands is tot stand gekomen door nauwe samenwerking met de professoren Willy Martin en Willy Smedts, autoriteiten op het gebied van de lexicologie, het Belgisch-Nederlands en het Nederlands-Nederlands. 

Eerder dit jaar had Prisma al honderden Belgisch-Nederlandse woorden in zijn pocketvertaalwoordenboeken opgenomen die er vroeger niet in stonden.

Van Dale heeft al laten weten dat ze in de volgende editie van de Grote Van Dale de Belgische, Nederlandse en Surinaamse varianten van het Nederlands eveneens op een meer gelijkwaardige manier zullen beschrijven.

De woordenboekenreeks Prisma verschijnt bij uitgeverij Het Spectrum (Houten).

ISBN:  978-904910278-4

Meer info: www.prismawoordenboeken.nl

(dd - 1/12/2009)

 

Aanvullende gegevens