Scriptieprijs Taalunie

Op woensdag 8 december reikt de Nederlandse Taalunie in Antwerpen haar jaarlijkse Scriptieprijs uit. De prijs gaat het ene jaar naar een scriptie op het gebied van taalkunde en taalbeheersing en het volgende jaar naar een scriptie op het gebied van de letterkunde. De prijs wordt in twee rondes gekozen. Eerst wordt aan 10 universiteiten in Vlaanderen en Nederland de beste scriptie gekozen. Daarna kiest een jury uit die 10 scripties de winnaar van de Taalunie Scriptieprijs.

Lees meer...

Aanvullende gegevens