Eerst kijken, dan schrijven (opleiding)

Eerst kijken, dan schrijvenOnderzoekers in de Verenigde Staten, Nederland en Vlaanderen hebben vastgesteld dat leerlingen en studenten beter leren schrijven wanneer ze niet meteen zelf aan het schrijven gaan, maar eerst reflecteren over de aanpak van andere schrijvers. In deze eendaagse opleiding 'Observerend leren bij schrijfvaardigheidsonderwijs' komen de grondslagen van het observerend leren aan bod en wordt nagegaan hoe men observerend schrijven kan inpassen in het schrijfonderwijs. De opleiding heeft plaats op maandag 25 januari op de campus Koningsstraat van de Hogeschool-Universiteit Brussel.

Lees meer...

Aanvullende gegevens