Rechtszekerheid voor de anderstalige rechtzoe­kende

Bij uitgeverij Intersentia is het boek 'Recht & Taal: Rechtszekerheid voor de anderstalige rechtzoekende' van Yolanda Vanden Bosch verschenen. Yolanda Vanden Bosch is advocate en als docente verbonden aan de Lessius Hogeschool.

 

'Dit boek besteedt aandacht aan de steeds toenemende betekenis van de vertaler/tolk in de juridische context. Iedere rechtzoekende heeft recht op een gelijke toegang tot de rechter. Hij moet effectief kunnen deelnemen aan het debat of een verhoor. De multilaterale contacten binnen de bedrijfswereld en de politiek verhogen de vraag naar vloeiende vertalers en tolken.'

'Is er sprake van een recht op tegenspraak voor anderstaligen voor de rechtbanken? Welke kwaliteitseisen inzake vertalers en tolken stelt het Hof van Justitie en het Internationaal Tribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY)?'

'In een tweede deel komen een aantal vragen en problemen aan bod rond vertalen en tolken binnen de nationale rechtspraktijk. Specifieke aandacht gaat verder naar een proefproject in Antwerpen en naar de ervaring van simultaantolken bij het Hof van assisen.'

'Ten slotte geeft het boek een overzicht van bestaande wetgeving rond vertalers en tolken in de rechtspraktijk. Het boek bevat ook een selectie van bronnenmateriaal van Belgisch en internationaal recht betreffende de vertaler/tolk werkzaam binnen het Belgisch rechtssysteem en bij de internationale rechtbanken.'
(tekst van de uitgever)

 

ISBN: 90-5095-558-4

 

Meer info: www.intersentia.be

 

(dd - 21/6/2006)

Aanvullende gegevens