Marokkaanse jongeren gebruiken taal als verkleedmateriaal

In het aprilnummer van Taalschrift, het maandelijkse elektronische tijdschrift van de Nederlandse Taalunie over taal en taalbeleid, is de reportage gewijd aan het taalgebruik van Antwerpse jongeren met Marokkaanse roots, meer precies aan de variëteiten van het Nederlands die zij gebruiken. Kapstok voor de reportage is het onderzoek dat sociolinguïst Jürgen Jaspers van de Universiteit Antwerpen verricht naar de manier waarop Marokkaanse adolescenten op school dagelijks spelen met drie variëteiten van het Nederlands: het Antwerps, gebrekkig Nederlands, en het Algemeen Nederlands.

Lees meer...

Aanvullende gegevens