Studiedag over taal, inburgering en stedelijkheid

De eerder aangekondigde studiedag in Antwerpen over het belang van taal(verwerving) voor inburgering en stedelijk samenleven is uitgesteld van 26 oktober tot 9 november. Is taalverwerving een inburgeringsfetisj? Moet iedereen Nederlands leren? Is de toekomst aan meertalige steden? Is er nood aan taaletiquette in de gemeenschappelijke ruimte? En hoe zit het dan met het recht op taalvrijheid?

Lees meer...

Aanvullende gegevens