Omgaan met meertaligheid in het Vlaams onderwijs

Omgaan met meertaligheid in het Vlaams onderwijsIn het jongste nummer van het tijdschrift VONK houden Kris Van den Branden en Machteld Verhelst een warm pleidooi om positief om te gaan met de talenrijkdom in het onderwijs en meer bepaald met de thuistalen van de leerlingen. 'In Vlaanderen neemt het aantal leerlingen dat thuis een andere taal spreekt dan het Nederlands sterk toe, vooral in de grote steden. Het aantal thuistalen is zeer groot, maar ook voor Nederlandstalige leerlingen geldt dat ze veel verschillende taalvariëteiten beheersen.'

De auteurs beschrijven in het artikel 'Naar een volwaardig talenbeleid. Omgaan met meertaligheid in het Vlaams onderwijs' een aantal initiatieven die schoolteams kunnen nemen in het kader van een volwaardig talenbeleid. Dat neemt echter niet weg dat scholen ook maximaal moeten blijven investeren in een krachtig onderwijs in en van het Nederlands, aldus beide auteurs.

Lees meer...

Aanvullende gegevens