Een instrument om Europa's meertaligheid te meten

Een instrument om Europa's meertaligheid te metenLanguage Rich Europe gaat een meetinstrument ontwikkelen dat per land de meertaligheid, de taaldiversiteit en de effectiviteit van het gevoerde taalbeleid in kaart moet brengen. Doel van het instrument, de 'Index of Multilingual Policies and Practices in Europe', is de taalrijkdom én de welvaart dankzij meertaligheid en taaldiversiteit te bevorderen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens