Is die taal van ver of van hier? Alles over talensensibilisering

Is die taal van ver of van hier? TalensensibiliseringDe wereld waarin we leven wordt steeds meertaliger. Overal horen en zien we vreemde talen en taalvariëteiten, talen van ver en talen van hier. Op school is het niet anders. En dus rijst de vraag: hoe leer je leerlingen met die talige diversiteit omgaan? Hoe gebruik je die taaldiversiteit op een positieve manier in de klas? Het antwoord heet talensensibilisering: leerlingen sensibiliseren voor talen. Maar wat moet je je daar concreet bij voorstellen? Vier taalonderzoekers uit Leuven en Gent onderzochten de voornaamste facetten (en effecten!) van talensensibilisering en hebben er een praktische wegwijzer over geschreven: ‘Is die taal van ver of van hier?’

‘Is die taal van ver of van hier?’ met ondertitel ‘Wegwijs in talensensibilisering, van kleuters tot adolescenten’ is een wegwijzer voor de onderwijspraktijk. Het boek (64 blz.) is van de hand van Koen Van Gorp, Mieke Devlieger, Carolien Frijns en Sven Sierens. Het is uitgegeven door Acco (Leuven).

Lees meer...

Aanvullende gegevens