Steeds meer (vragen over) twee- en drietalig opvoeden

Steeds meer (vragen over) twee- en drietalig opvoedenDe Nederlandse Taalunie besteedt in het jongste nummer van haar online tijdschrift taalunie:bericht uitgebreid aandacht aan twee- en drietalig opvoeden. “Tweetalig opvoeden, hoe doe je dat?” Het is een vraag die steeds meer mensen bezighoudt – zowel leken als professionals.

Lees meer...

Aanvullende gegevens