Het meertalige kind, fascinerend product van de globalisering

Het meertalige kindMarinella Orioni heeft een nieuw boek over het meertalig opgroeiende kind.

In ‘Het meertalige kind’ laat ze de lezer kennismaken met het meertalige kind en zijn meertalige ontwikkeling en zet ze aan tot een eigentijdse constructieve visie op een nieuwe generatie meertalige burgers.

“De globalisering heeft structurele veranderingen in onze huidige samenleving gebracht die zowel in de privésfeer als op beleidsniveau hun weerklank vinden. Het meertalige kind is hiervan het meest tastbare product en in alle opzichten een onvermijdelijke factor van onze internationale toekomst,” zegt de Nederlands-Italiaanse, die zelf met twee drietalig opgroeiende kinderen in Frankrijk woont.

Lees meer...

Aanvullende gegevens