Drukt het Engels het Nederlands weg?

In de decembereditie van Taalschrift staat een reportage over de positie van het Nederlands. Taalschrift is een elektronisch tijdschrift over taal en taalbeleid dat wordt uitgegeven door de Nederlandse Taalunie. De reportage over de positie van het Nederlands (met als titel 'Drukt het Engels het Nederlands weg?') is van Gaby De Moor.

In de reportage legt hij acht stellingen over de positie van het Nederlands voor aan Jan Schoukens, Piet van de Craen, Ingrid Depuyt, Vicky Van Den Heede en Linde van den Bosch. Stelling 1: “We moeten stoppen met zeuren over de achteruitgang van het Nederlands.”

Stelling 2: “Inwoners van het Nederlandse taalgebied moeten zo vroeg mogelijk eerst Engels leren. Scholen moeten ten minste tweetalig of meertalig onderwijs aanbieden.”

Stelling 3: “Meer nog dan het oprukkende Engels is het regiolect een grotere bedreiging voor het Nederlands.”

Stelling 4: “Het hoger onderwijs moet de leerstof in het Engels aanbieden.”

Stelling 5: “Engelstalige opleidingen zijn een bedreiging.”

Stelling 6: “Engels is nu eenmaal de taal van de wetenschap.”

Stelling 7: “Het is economisch verstandig als zoveel mogelijk bedrijven het Engels als voertaal gebruiken.”

Stelling 8: “Het Nederlands blijft de bestuurstaal, de taal van de rechtspraak, de media en het culturele leven in Nederland en Vlaanderen. Onze moedertaal heeft geen bescherming nodig.”

 

Jan Schoukens (ex-VRT) is momenteel taalcoördinator bij de VTM Nieuwsredactie.

Prof. dr. Piet van de Craen is psychosociolinguïst aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Ingrid Depuyt is coördinator van een experimenteel project met Content and Language Integrated Learning - CLIL aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Het Engels zal daar gedurende het tweede trimester de instructietaal zijn voor de vakken chemie, biologie en fysica in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs.

Vicky Van Den Heede is doctor in de taal- en letterkunde, Germaanse talen en lector Toerisme en recreatiemanagement aan het departement Hiepso van de Hogeschool West-Vlaanderen in Kortrijk.

Linde van den Bosch is algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie.

 

Meer info: www.taalschrift.org

 

(dd - 16/1/2008)

Aanvullende gegevens