Europese meertaligheid: het advies van de experts

Eind 2005 publiceerde de Europese Commissie een "Mededeling over meertaligheid". In die mededeling lichtte ze haar meertaligheidsbeleid toe en beschreef ze een kaderstrategie om de taalvaardigheid van de Europeanen te stimuleren en de taaldiversiteit te bevorderen (zie eerdere berichtgeving).

Naar aanleiding van die mededeling richtte de Commissie wat later ook een werkgroep op van 11 Europese experts op het gebied van meertaligheid. De experts moesten "ondersteuning bieden en advies geven bij de ontwikkeling van initiatieven en nieuwe impulsen geven en ideeën aandragen voor een brede aanpak van meertaligheid in de Europese Unie".

Vorige week heeft deze werkgroep van experts haar eindverslag gepresenteerd aan Europees commissaris voor meertaligheid Leonard Orban.

"De aanbevelingen van deze groep zijn bijzonder nuttig. Dit verslag kan als inspiratiebron dienen voor concrete projecten," aldus commissaris Orban. "Bijvoorbeeld bij onderzoek naar aspecten van meertaligheid waarover nog onvoldoende bekend is. Hoe kan het leren van talen buiten de formele onderwijscontext worden bevorderd? Hoe kan het op latere leeftijd leren van talen worden bevorderd? Hoe kan meertaligheid worden gebruikt voor de integratie van taalminderheden?"

Lees meer...

Aanvullende gegevens