Bescherming van be­dreigde talen: goede praktijkvoorbeelden

Een van de doelstellingen van de UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) is de instandhouding van het werelderfgoed. Dat geldt voor zowel het tastbare als het niet tastbare erfgoed. Tot het niet tastbare of immateriële erfgoed behoren ook de talen. Om die voor uitsterven te vrijwaren, heeft de UNESCO een "Endangered Languages Programme" gelanceerd. Een onderdeel van dat programma is een database met goede praktijkvoorbeelden van de instandhouding van bedreigde talen. De UNESCO wil zo'n database als een gratis en online-informatiebron ter beschikking stellen van al wie bezig is met de bescherming en studie van bedreigde talen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens