Een trefdag over geletterdheid op het werk

Trefdag over laaggeletterdheid op het werkHoe kun je de basisvaardigheden van laaggeletterde volwassenen versterken op het werk of in een traject naar werk?

Vrijdag 8 november 2019, Brussel.

Lees meer...

Een workshop over alfabetiseren van anderstalige nieuwkomers (van 6 tot 10 jaar)

docAtlasHoe pak je het op de lagere school aan als je anderstalige nieuwkomers wel kunnen lezen en schrijven, maar enkel in een taal met een ander schrift?

Wat doe je als een anderstalig kind niet of nauwelijks kan lezen of schrijven wanneer het op de lagere school aankomt?

Een dagworkshop voor leerkrachten die anders-gealfabetiseerde of niet-gealfabetiseerde nieuwkomers van 6 tot 10 jaar begeleiden. 17 oktober 2019, Antwerpen.

Lees meer...

Een op de tien ouders in Vlaanderen is laaggeletterd

Week ven de GeletterdheidEen op de tien ouders in Vlaanderen is laaggeletterd.

Dat wil zeggen dat ze niet goed genoeg kunnen lezen en schrijven om op een normale manier mee te kunnen in de samenleving. Ze kunnen niets opzoeken op internet, ze kunnen geen formulier invullen, ze kunnen een uitnodiging voor een schoolactiviteit van hun kinderen niet begrijpen.

Laaggeletterdheid bij ouders is het thema van de Week van de Geletterdheid, die dit jaar van 10 tot 14 september plaatsvindt. Hoe groot is het probleem eigenlijk?

Lees meer...

Alfabetisering en migratie in Brussel (studiedag)

Alfabetisering en migratie in BrusselEr zijn veel onbeantwoorde vragen rond alfabetisering en migratie in Brussel.

Hoe groot is het probleem van het analfabetisme onder migranten ouder dan 15 jaar precies? Waar komen deze migranten (geografisch) vandaan? Gaat het om vrouwen of mannen? Uit welke sociale klassen komen zij? Wat is hun gemiddelde leeftijd? Wat zijn de socio-economische gevolgen van analfabetisme?

Het Brussels Institute for Applied Linguistics organiseert op woensdag 13 december een studiedag 'Alfabetisering en migratie in Brussel'.

Lees meer...

Diploma voor steeds minder jongeren garantie op geletterdheid

Diploma voor steeds meer jongeren geen garantie op geletterdheidVan 7 tot 13 september 2015 is het in Vlaanderen de Week van de Geletterdheid. Het is de vijfde editie. Dit jaar staan in de campagne de jongeren centraal. Steeds meer jongeren hebben een diploma secundair onderwijs. Steeds meer jongeren zijn laaggeletterd. Ja, u hebt het goed gelezen.

De Taalsector heeft dit jaar geen zin in ludieke campagnesoep met lettertjes. In de plaats daarvan stellen we tien stoute vragen over laaggeletterdheid bij jongeren.

Lees meer...

Week van de geletterdheid van 8 tot 14 september

Week van de Geletterdheid van 8 tot 14 septemberEen op de zeven volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd. Concreet wil dat zeggen dat zij onvoldoende basis hebben om zonder hulp mee te kunnen in de samenleving. Anders gezegd: bijna 600.000 mensen zijn onvoldoende geletterd om normaal te kunnen functioneren en participeren in de samenleving.

Om geletterdheid onder de aandacht van het brede publiek te brengen, is er dit jaar de vierde editie van de Week van de geletterdheid. Die loopt van 8 tot 14 september. 8 september is ook de Internationale dag van de Geletterdheid, een initiatief van UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

Lees meer...

Nieuw webplatform maakt geletterdheidsbeleid zichtbaarder

Platform Geletterdheid gelanceerd1 op de 7 volwassenen in Vlaanderen is onvoldoende geletterd om normaal mee te kunnen doen in de samenleving. Wie doet daar eigenlijk wat aan?

Lees meer...

Europees netwerk voor geletterdheid gelanceerd

European Literacy Policy Network (Elinet) gelanceerdOngeveer 75 miljoen volwassenen in Europa zijn laaggeletterd. Ze kunnen onvoldoende lezen en schrijven om op een normale manier mee te functioneren in de moderne samenleving.

Dat reduceert hun kansen op de arbeidsmarkt en verhoogt het risico op armoede en sociale uitsluiting. Lees: 75 miljoen Europeanen vinden moeilijk werk, sukkelen gemakkelijk in de armoede en raken gemakkelijk sociaal geïsoleerd omdat ze onvoldoende geletterd zijn.

Wat geletterdheid betreft, trapt ook Europa ter plaatse. Een nieuw Europees netwerk (ELINET) moet laaggeletterdheid helpen bestrijden.

Lees meer...

Wat doet Vlaanderen met het OESO-geletterdheidsonderzoek?

Samen aan de slag met de Vlaamse PIAAC-resultatenOp donderdag 20 maart 2014 organiseert het Vlaams departement Onderwijs en Vorming in samenwerking met het departement Werk en Sociale Economie een conferentie over de resultaten van het recente OESO-geletterdheidsonderzoek: "Vaardig genoeg voor de 21ste eeuw? Samen aan de slag met de Vlaamse PIAAC resultaten!"

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft in 24 landen, waaronder Vlaanderen, de geletterdheid onderzocht in het zogenoemde PIAAC-onderzoek: Programme for the International Assessment of Adult Competencies. PIAAC peilde naar de mate van geletterdheid, gecijferdheid en probleemoplossend vermogen in digitale omgevingen bij volwassenen. In oktober 2013 werden de belangrijkste resultaten van dit grootschalig onderzoek bekendgemaakt.

Lees meer...

Ronde Tafel over laaggeletterdheid: het verslag

Ronde Tafel over laaggeletterdheid: het verslagOp 5 december 2013 vroeg de Ronde Tafel over laaggeletterdheid zich af hoe taalprofessionals laaggeletterdheid kunnen helpen aanpakken en wat de taalsector kan doen.

Het rondetafelgesprek leidde tot 7 concrete actiesuggesties voor de taalsector.

Klik hier voor de pdf met het verslag.

 

 

Aanvullende gegevens