Alfatas: lespakket voor volwassen ongeletterde NT2-cursisten

Alfatas: lespakket voor volwassen ongeletterde NT2-cursistenHet Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de K.U.Leuven heeft in opdracht van het Postfonds voor Alfabetisering een lespakket ontwikkeld voor ongeletterde volwassen NT2-cursisten die Nederlands leren op de school van hun kinderen. Het pakket heet Alfatas en het bevat een bundel van vijftien flexibel inzetbare activiteiten waarin ongeletterde beginnende cursisten leren omgaan met de schriftelijke taal waarmee ze worden geconfronteerd in de context van de school van hun kinderen. Het hele pakket is online beschikbaar.

Lees meer...

Aanvullende gegevens