Laaggeletterdheid in Nederland: status quo en nieuw actieplan

Laaggeletterdheid in Nederland: status quo en nieuw actieplanNaar schatting telt Nederland anderhalf miljoen mensen die problemen hebben met lezen en schrijven. Circa 1,1 miljoen mensen van deze groep behoort tot de potentiële beroepsbevolking. Met andere woorden is tien procent van de beroepsbevolking ongeletterd. 70 procent van de laaggeletterden zijn autochtonen, maar relatief gezien komt laaggeletterdheid vaker voor bij allochtonen. Meer vrouwen dan mannen zijn ongeletterdheid. De helft van de laaggeletterden werkt (niet). Dat blijkt uit het verslag over de opbrengsten van afgelopen actieplan om de geletterdheid te bevorderen.

In 1994 vond het eerste grootschalige onderzoek naar laaggeletterdheid in Nederland plaats (International Adult Literacy Survey). Er werden toen anderhalf miljoen laaggeletterden geteld.

Lees meer...

Aanvullende gegevens