Geletterdheid: Europa trappelt ter plaatse

'Het is volstrekt onaanvaardbaar dat zo veel jongeren in Europa nog steeds niet over elementaire lees- en schrijfvaardigheid beschikken.'

Aanvullende gegevens