Geletterdheid: Vlaanderen trappelt ter plaatse

 

PIAAC

Vijftien jaar na IALS is er nu PIAAC. Zijn de nieuwe PIAAC-geletterdheidsscores voor Vlaanderen een verrassing?

Uit de evolutie van de PISA-onderzoeksresultaten bij vijftienjarigen (Programme for International Student Assessment) kon al min of meer worden afgeleid dat de nieuwe PIAAC-cijfers weinig vooruitgang op het vlak van geletterdheid zouden laten zien.

PISA-onderzoek uit 2009 toont aan dat 34 procent van de vijftienjarigen in het beroepssecundair onderwijs een reëel geletterdheidsprobleem heeft, terwijl geletterdheid expliciet aan bod komt in de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de eerste graad secundair onderwijs. In vergelijking met eerdere PISA-resultaten (2000, 2003 en 2006) kon in het PISA-onderzoek van 2009 geen vooruitgang worden vastgesteld.

PIAAC is een uitgebreid veldonderzoek op initiatief van de OESO naar onder meer de taalkundige vaardigheden van de volwassen Vlaming. Omdat voor PIAAC dezelfde maatstaven zijn gebruikt als voor IALS, tonen de onderzoeksresultaten ook een trend. PIAAC laat zien hoe de taalkundige geletterdheid in Vlaanderen is geëvolueerd.

Bovendien kunnen op basis van de PIAAC-onderzoeksresultaten ook uitspraken worden gedaan over het geletterdheidsbeleid dat Vlaanderen de voorbije vijftien jaar heeft gevoerd. Dat beleid is immers expliciet gebaseerd op de uitkomsten van het IALS-onderzoek. PIAAC laat zien hoe effectief het beleid al die tijd is geweest. En omdat het PIAAC-onderzoek internationaal is, is ook een internationale vergelijking van de Vlaamse scores mogelijk.

Aanvullende gegevens