Geletterdheid: Vlaanderen trappelt ter plaatse


Hoe is er getest?

In de eerste contactfase ontvingen alle geselecteerde personen een brochure en een brief waarin de selectie voor het PIAAC-onderzoek werd toegelicht.

Vervolgens nam een PIAAC-interviewer persoonlijk contact op om de interesse voor deelname na te gaan en om een geschikt moment voor de afname van het interview af te spreken. De interviews werden zowel overdag, ’s avonds, in de week als in het weekend ingepland.

Eenmaal een afspraak gemaakt, kwam de interviewer thuis (of op een andere afgesproken locatie) langs op het overeengekomen moment.

In Vlaanderen werden tussen augustus 2011 en maart 2012 exact 5463 volwassenen (tussen 16 en 65 jaar) geïnterviewd.

De bevraging bestond concreet uit twee onderdelen.
Deelnemers moesten om te beginnen een vragenlijst met achtergrondvragen beantwoorden: vragen over leeftijd en geslacht, migratieachtergrond en thuistaal, onderwijs en vorming, werk (loopbaan, inkomen, enz.), dagelijkse nood aan geletterdheid, sociale status, gezondheid en maatschappelijk vertrouwen. 
Daarna kwam de eigenlijke geletterdheidstest. Die bestond uit diverse opdrachten zoals instructies in een bijsluiter lezen, de weg tonen op een plattegrond, een advertentie lezen, enz.

Het hele interview met de vragenlijst en de test duurde in totaal anderhalf tot twee uur per respondent.

De respondenten voerden de opdrachten van de eigenlijke geletterdheidstest op papier of op de computer uit. Wie niet in staat bleek om de bevraging op de computer – de laptop van de interviewer - uit te voeren, kreeg automatisch een papieren versie.

Als bedanking voor deelname aan het PIAAC-onderzoek werd na het interview een Win For Life-biljet naar de respondent opgestuurd.

Aanvullende gegevens