Geletterdheid: Vlaanderen trappelt ter plaatse

 

De resultaten

Uit het internationale PIAAC-onderzoek blijkt om te beginnen dat een goed geletterdheidsbeleid buitengewoon effectief kan zijn. Zuid-Korea is daarvan het bewijs. Terwijl de scores van de ‘oude’ Koreanen nog bij de drie laagste zijn, laat de Koreaanse jeugd alleen nog de Japanners voorgaan.

Internationaal
In internationaal perspectief zit Vlaanderen net boven het gemiddelde van de 24 onderzochte landen, ver achter Japan, ver voor Italië en Spanje. De resultaten van Japan zijn opvallend. De groep laaggeletterden maakt er slechts 5% uit van de totale volwassen bevolking (tegenover 15% in Vlaanderen), terwijl de groep hooggeletterden er bijna een vierde van de bevolking omvat (23%, tegenover 13% in Vlaanderen). In Spanje en Italië daarentegen is de groep hooggeletterden bijzonder klein (5% en 3%) en de groep laaggeletterden groot (28%).


Risicogroepen

De belangrijkste risicogroepen voor laaggeletterdheid zijn

  • de laaggeschoolden: 34% van de laaggeschoolden in Vlaanderen is laaggeletterd,
  • de volwassenen met laaggeschoolde ouders: 25% van de volwassenen met laaggeschoolde ouders is laaggeletterd,
  • de ouderen: 26% van de ouderen in Vlaanderen is laaggeletterd,
  • de migranten van de eerste generatie: 41% van de eerstegeneratiemigranten in Vlaanderen is laaggeletterd,
  • de anderstaligen: 35% van de Vlaamse anderstaligen is laaggeletterd,
  • en de niet-actieven.

In Vlaanderen zijn vooral de volwassenen die uit het beroepssecundair onderwijs komen, significant lager geletterdheid dan het internationale gemiddelde van deze groep.

Aanvullende gegevens