Geletterdheid: Vlaanderen trappelt ter plaatse

 

Uit het PIAAC-onderzoek blijkt ook dat ….

Een greep uit de enorme hoeveelheid feiten en cijfers die het PIAAC-onderzoek heeft opgeleverd.

Personen met een lage score voor leesvaardigheid hebben vaker problemen met hun gezondheid dan personen met een hogere score.

Personen met een lage score voor leesvaardigheid geloven dat ze weinig invloed hebben op het politieke proces.

Personen met een lage score voor leesvaardigheid zijn niet betrokken bij verenigingen of vrijwilligerswerk.

In de meeste landen hebben personen met een lagere geletterdheid ook de neiging andere mensen minder te vertrouwen.

Verder blijkt uit het onderzoek ook dat laaggeletterden twee keer zo veel kans maken om werkloos te zijn.

Bijna de helft van de laaggeletterden zit zonder werk.

Laaggeletterdheid is een rem op de economische en sociale ontwikkeling van een land. Lage geletterdheidsniveaus hinderen de invoering van nieuwe technologieën en methoden om het werk efficiënter te maken en de productiviteit te verhogen. En dat remt de algemene verhoging van de levensstandaard.

Aanvullende gegevens