Europees netwerk voor geletterdheid gelanceerd

European Literacy Policy Network (Elinet) gelanceerdOngeveer 75 miljoen volwassenen in Europa zijn laaggeletterd. Ze kunnen onvoldoende lezen en schrijven om op een normale manier mee te functioneren in de moderne samenleving.

Dat reduceert hun kansen op de arbeidsmarkt en verhoogt het risico op armoede en sociale uitsluiting. Lees: 75 miljoen Europeanen vinden moeilijk werk, sukkelen gemakkelijk in de armoede en raken gemakkelijk sociaal geïsoleerd omdat ze onvoldoende geletterd zijn.

Wat geletterdheid betreft, trapt ook Europa ter plaatse. Een nieuw Europees netwerk (ELINET) moet laaggeletterdheid helpen bestrijden.

Lees meer...

Aanvullende gegevens