Een trefdag over geletterdheid op het werk

Trefdag over laaggeletterdheid op het werkHoe kun je de basisvaardigheden van laaggeletterde volwassenen versterken op het werk of in een traject naar werk?

Vrijdag 8 november 2019, Brussel.

 

Een trefdag over geletterdheid op het werk wil geletterdheidswerkers en professionals uit het domein werk samenbrengen. Doel: elkaar inspireren met goede praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie, ideeën en ervaringen uitwisselen en netwerken.

De trefdag is bedoeld voor lesgevers uit de centra voor basiseducatie (CBE's) en de centra voor volwassenenonderwijs (CVO's), sectorconsulenten, vakbondsafgevaardigden, VDAB-medewerkers, medewerkers van steden en gemeenten.

De trefdag opent met een dubbele lezing over het belang van geletterdheid en digitale competenties op het werk. Mieke Valcke van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en Arnold Devreese van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad (SER) zijn de sprekers.

Daarna staan er in twee ronden acht inspirerende pitches gepland: wat werkt er in de praktijk, en hoe dan?

Na de lunch stelt Bert Vanaken de webmodule Geletterdheid van de VDAB voor en komt Farida Barki van Wablieft spreken over het belang van klare taal op het werk. En daarna staan er opnieuw in twee ronden nog acht workshops op het programma.

Deze trefdag is een initiatief van het Vlaams departement Onderwijs en Vorming en het Vlaamse Ondersteuningscentrum Volwassenenonderwijs (Vocvo). 


Het gedetailleerde programma is te raadplegen op de website van het departement Onderwijs en Vorming.

 

Aanvullende gegevens