Word leescoach

Postgraduaat leescoach OdiseeJa, het leesonderwijs in Vlaanderen ligt onder vuur.

Voor wie dat leesonderwijs alvast in de eigen school of organisatie planmatig en evidence-based wil verbeteren, heeft Odisee hogeschool (Brussel) een postgraduate opleiding tot leescoach.

Wat is een leescoach? En hoe word je leescoach?

 


Wat is een leescoach?

Als leescoach werk je aan een krachtig leesbeleid op jouw school, zo klinkt het bij Odisee helder. Naast aandacht voor technisch en begrijpend lezen staan voor de leescoach het geven van 'goesting' (leesplezier) en het stimuleren van leesbetrokkenheid centraal.

'Als leescoach motiveer je niet alleen de leerlingen. Je neemt ook je collega’s op sleeptouw om in elke klas een leesklimaat uit te bouwen.'


De opleiding tot leescoach

Het postgraduaat Leescoach bij Odisee reikt de nieuwste inzichten in verband met lezen aan.

'Je doorgrondt de verhouding tussen en het belang van technisch lezen en begrijpend lezen en ontdekt de meest effectieve leesstrategieën. De opleiding biedt handvatten aan om elk kind te begeleiden in zijn leesproces. Je krijgt tips om leerlingen te motiveren en te activeren, zodat ze gericht kiezen uit een ruim boekenaanbod en de juiste strategieën leren inzetten bij functionele leestaken.'
 
De opleiding daagt de deelnemers uit om met hun eigen team na te denken over het leesbeleid van de school en om gemotiveerde lezers af te leveren. Hoe kunnen ze er samen voor zorgen dat leerlingen plezier ervaren in lezen? Hoe kunnen ze zorgen voor goed leesbegrip, zodat de leerlingen niet alleen beter leren, maar ook optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij?


Inhoud

In deze opleiding maken de deelnemers uitgebreid kennis met de wereld van leesbevordering en leesbeleid.

In praktijkonderzoek analyseren ze de situatie in hun eigen school of organisatie, formuleren ze doelen en presenteren ze op het einde van de opleiding een actieplan om het leesonderwijs grondiger en meer evidence-based aan te pakken.

Ze verwerven inzicht in technisch lezen: hoe verloopt het proces van (voorbereidend, voortgezet en remediërend) technisch lezen (in kleuter- en basisonderwijs)? En hoe pak je moeilijkheden met technisch lezen aan in het secundair onderwijs?

Ze zoeken antwoord op de vraag wat goed leesbeleid is. Vanuit eigen ervaringen komen ze tot handvatten voor een krachtig leesbeleid met al zijn mogelijkheden.

Ze verwerven inzicht in hoe je leerlingen begrijpend leert lezen. 'We zoomen in op het proces van begrijpend lezen en hoe dit proces efficiënt en met aandacht voor leesplezier aan te pakken.' De opleiding gaat ook in op begrijpend lezen en luisteren.

In de loop van de opleiding komen diverse leesbevorderingsorganisaties, auteurs en uitgeverijen hun aanbod, expertise en projecten voorstellen.

Verder is er ook aandacht voor vakoverschrijdend werken met boeken en het kiezen van kwaliteitsvolle boeken met aandacht voor de superdiverse maatschappij en voor het doorbreken van gender- en andere stereotypen.

Ten slotte zoomt de opleiding ook in op moeilijke lezers en lezers met een voorsprong. En hoe evalueer je technisch lezen ... hoe evalueer je leesplezier?


Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor leerkrachten kleuter-, lager en secundair onderwijs. Daarnaast zijn ook zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, directies en taalcoaches welkom.

Odisee biedt dit postgraduaat in twee trajecten aan: het postgraduaat Leescoach Basisonderwijs enerzijds en het postgraduaat Leescoach Secundair Onderwijs anderzijds. De inhouden van beide postgraduaten zijn dezelfde maar de focus verschilt.

Beide postgraduaten bestaan uit vijftien sessies waarvan vijf gezamenlijke sessies (basis én secundair samen) en tien afzonderlijke sessies (basis en secundair afzonderlijk).


Man kan nog inschrijven. Alle inhoudelijke en praktische informatie over deze opleiding is te raadplegen op de website van Odisee hogeschool.

 

Aanvullende gegevens