'Eenduidige terminologie cruciaal voor veiligheid' (TiNT-dag 24 nov 2017, Breda)

TiNT-dag 2017Veiligheid, en meer specifiek de terminologie en vaktaal die gebruikt worden bij problemen, oplossingen, behoeftes en activiteiten in verband met veiligheid. Dat is het thema van de TiNT-dag op vrijdag 24 november 2017 in Breda. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied.

Een inspiratiedag voor docenten moderne vreemde talen uit het volwassenenonderwijs (25 nov 2017, Antwerpen)

Intertaal inspiratiedagUitgeverij Intertaal organiseert op zaterdag 25 november 2017 in Antwerpen de 1ste Intertaal Inspiratiedag, een studiedag voor docenten moderne vreemde talen uit het volwassenenonderwijs. Met o.a. docent Spaans Kris Buyse (KU Leuven) over het gebruik van de moedertaal in het vreemdetalenonderwijs en pedagoog Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool) over mythes over leren en onderwijs.

Aanvullende gegevens