CLIL, immersion, bilingualer Unterricht: intercommunautair colloquium

Intercommunautair colloquium over CLILIn 81 scholen in Vlaanderen krijgen leerlingen in het secundair onderwijs niet-taalvakken in het Frans, Engels of Duits. Aardrijkskunde in het Frans bijvoorbeeld, of geschiedenis in het Engels. Het zijn zogenaamde CLIL-scholen.

CLIL is de afkorting van Content and Language Integrated Learning. Dit is sinds 1 september 2014 mogelijk in Vlaanderen. Er volgen naar schatting tweeduizend leerlingen een niet-taalvak in een andere taal dan Nederlands.

Wintersymposium over wiskunde en taal

Wintersymposium over wiskunde en taalWaarom zijn wiskundigen goed in taal? Milan Lopuhaä-Zwakenberg (RU) komt erover spreken op het Wintersymposium van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. Hij is een van de vier wetenschappers die op het wintersymposium raakvlakken tussen wiskunde en taal zullen belichten.

'Wiskunde en taalkunde kennen fascinerende raakvlakken. De wiskunde kan ons iets leren over taaluitingen. Aan zowel de wiskunde als de taalkunde liggen logische denkpatronen ten grondslag. En natuurlijk wordt wiskunde zelf ook gezien als taal.'

Aanvullende gegevens