Nederlands in hoger onderwijs en wetenschap?

Nederlands in hoger onderwijs & wetenschap?Bij uitgeverij Academia Press (Gent) is het boek 'Nederlands in hoger onderwijs & wetenschap?' verschenen. Dit boek (180 blz.) is voor een belangrijk deel de geactualiseerde neerslag van het congres dat op 10 oktober 2008 over dit thema is gehouden in het Vlaams Parlement in Brussel.

Het boek is 'een pleidooi voor de herinvoering en/of instandhouding van het Nederlands als taal van het hoger en wetenschappelijk onderwijs op straffe van marginalisering.'

Lees meer...

Aanvullende gegevens