Belangrijk bericht aan alle Nederlandstaligen II (colloquium)

Belangrijk bericht aan alle Nederlandstaligen IIEen vraagje voor de Nederlandstaligen onder u: wat wilt u eigenlijk met de Nederlandse taal in het buitenland?

Vindt u het belangrijk dat er aan ruim 150 universiteiten en honderden andere instellingen Nederlands gedoceerd wordt? En zo ja, wilt u daar dan aan meebetalen?

Ziet u de 15.000 universiteitsstudenten en de 400.000 anderen die Nederlands leren buiten uw taalgebied als ambassadeurs van uw cultuur? Of vindt u dat iemand zonder kennis van uw taal een even goede culturele ambassadeur kan zijn?

Dat zijn de centrale vragen op het colloquium dat Ons Erfdeel vzw op zaterdag 19 november 2016 in Brussel organiseert.

Lees meer...

Aanvullende gegevens