Taalunie adviseert over genderbewust taalgebruik

De Vlaamse en Nederlandse taaladviesdiensten ontvangen naar verluidt steeds vaker vragen over genderbewust taalgebruik.

Daarom heeft de Taalunie, taalbeleidsorganisatie voor de Nederlandse taal, nu een set adviesteksten over genderbewust of genderinclusief taalgebruik gepubliceerd. De adviezen tonen welke keuzes je in je taalgebruik kunt maken als je genderbewust wil schrijven of spreken. Het gaat om adviezen, niet om regels of voorschriften.

 

Genderbewust taalgebruik is in de definitie van de Taalunie taalgebruik waarin niet één gender of sekse dominant is. Het is taalgebruik dat woorden vermijdt die als discriminerend, denigrerend of vooringenomen kunnen worden ervaren, doordat ze impliceren dat één bepaald gender of één bepaalde sekse de norm is.

De set adviesteksten opent met een algemene tekst over taal en gender, waarin de voornaamste termen worden toegelicht en een aantal strategieën worden aangereikt om genderbewust te schrijven of te spreken afhankelijk van je doel en je publiek.

De andere adviesteksten gaan in op specifieke kwesties en situaties, zoals het aanduiden van beroepen, rollen en functies, in het bijzonder in personeelsadvertenties.

Verder zijn er ook adviezen over het gebruik van verwijswoorden, met in het bijzonder aandacht voor het verwijzen naar non-binaire personen en de voor- en nadelen van de mogelijke vormen.

Er wordt momenteel nog gewerkt aan een herziening van bestaande adviezen over de aanspreking in brieven en mails.


Bekijk hier het volledige overzicht van de adviesteksten over taal en gender.

Taalprofessionals met vragen over concrete keuzes kunnen voor persoonlijk advies contact opnemen met een van de taalloketten: Onze Taal (Nederland) en Team Taaladvies (Vlaanderen).


De Taalsector organiseert op 29 september 2022 een workshop over inclusieve taal en de klant. In deze workshop leren taalprofessionals omgaan met klanten die over inclusieve taal sterke meningen kunnen hebben; taalgebruik dat voor sommigen niet ver genoeg gaat, is voor anderen pure woke-waanzin, zo blijkt ook uit de eerste reacties op de pas gepubliceerde adviezen van de Taalunie.

 

Aanvullende gegevens