Semantic mining

Van zondag 9 april tot woensdag 12 april 2006 heeft in het Duitse Jena het tweede symposium plaats over 'Semantic Mining in Biomedicine'. Wat betekent 'Semantic Mining'? Semantic Mining betekent waardevolle informatie en kennis proberen te halen uit grote hoeveelheden (niet of weinig gestructureerd) tekstmateriaal met behulp van bestaande gestructureerde kennisbronnen en met technieken uit de computertaalkunde.

Lees meer...

Aanvullende gegevens