Automatische (tekst)sa­menvatting

Op 24 september 2005 heeft in Borovets (Bulgarije) een workshop plaats met als thema 'Crossing Barriers in text summarization research'. Deze workshop sluit aan op een internationale conferentie met als thema 'Recent advances in Natural Language Processing'. Nog wel op dezelfde dag en op dezelfde plek vindt er een workshop plaats met als thema 'Modern approaches in translation technologies. Jammer voor wie moet kiezen ...
Een samenvatting (of abstract) is een tekstgenre waaraan tot voor kort alleen de mens zich waagde. Het informatieaanbod (en de drang en de stress) neemt evenwel zodanig toe dat diezelfde mens de machine heeft ingeschakeld om te helpen: automatische tekstsamenvatting.

Lees meer...

Aanvullende gegevens