Digitale Basisbibliotheek Nederlandse Letteren schiet goed op

Met grote regelmaat hebben wij de afgelopen jaren bericht over de werkzaamheden van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl). De dbnl laat weten dat ze tegen eind dit jaar een Basisbibliotheek van een duizend titels volledig en onverkort digitaal en gratis online ter beschikking zal kunnen stellen. Meer dan de helft van de teksten is nu al volledig beschikbaar. De overige teksten volgen in de loop van dit jaar. De volledige lijst van duizend zogenaamde 'sleutelteksten' is op onderstaande website al raadpleerbaar.

Lees meer...

Aanvullende gegevens