Gentse tekstwetenschappers gaan samenwerken met Nederlandse collega’s

Het Gentse Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB), een onderdeel van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), heeft een formele samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Nederlandse Huygens Instituut. Beide onderzoekscentra zijn in Vlaanderen en Nederland de belangrijkste instituten op het gebied van de editiewetenschap, of ruimer genomen en in het Engels, textual sciences.

Lees meer...

Aanvullende gegevens