Gebruikersonderzoek TST-centrale

De TST-centrale, de Centrale voor Taal- en Spraaktechnologie, is in 2004 opgericht door de Nederlandse Taalunie. De TST-centrale is 'het Vlaams-Nederlandse centrale loket voor beheer, onderhoud en beschikbaarstelling van digitale taalmaterialen die gebruikt kunnen worden voor onderzoek en ontwikkeling van taal- en spraaktechnologische toepassingen voor het Nederlands'.
m een beter beeld te vormen van de ervaringen die gebruikers hebben met de TST-centrale en om het beleid de komende jaren nog beter te kunnen afstemmen op de wensen van de gebruikers (en de mogelijke leveranciers) is een vragenlijst opgesteld.

Lees meer...

Aanvullende gegevens